• Školní družina 2022/2023

   • Provoz školní družiny začíná od 2. 9. 2022
    Ranní družina: 6.50-7.50 h, odpolední družina od 12 h (dle konce vyučování) do 17 h.

    Platba za ŠD činí 400,- Kč/měsíc.

    Družina při ZŠ Mukařov má kapacitu 200 žáků, aktuálně 9 oddělení + 2 ranní družiny (Mukařov a Babice) 

    Sídlo družiny: 
    Kontejnerová zelená přístavba, Školní 88, 251 62 Mukařov

    Kontakt:         
    kristyna.rathouska@zsmukarov.cz

    Vyzvedávání:
    POZOR!
    Mezi 13. a 15. h třída družiny může odejít na vycházku.
     

    Platba: 400,- / měsíc
    Číslo účtu:  2701980426/2010
    Variabilní symbol:
    Specifický symbol: 
    stejný jako v jídelně, 4 číslice
    456
    Vzkaz pro příjemce: jméno a příjmení žáka


    VS je shodný s VS pro školní jídelnu, např. VS pro jídelnu 1234 = VS pro družinu 1234, PLATBY SE ROZLIŠUJÍ SPECIFICKÝM SYMBOLEM (družina: 456)