• Školní družina 2021/2022

   • Provoz školní družiny začíná od 2. 9. 2021. Platba za ŠD činí 400,-/měsíc.

    Družina při ZŠ Mukařov má kapacitu 200 žáků, aktuálně 9 oddělení + 2 ranní družiny (Mukařov a Babice) 

    Sídlo družiny: 
    Kontejnerová zelená přístavba, Školní 88, 251 62 Mukařov

    Kontakt:         
    druzina@zsmukarov.cz

    Vyzvedávání:
    POZOR!
    Mezi 13. a 15. hod. třída družiny může odejít na vycházku.
     

    Platba: 400,- / měsíc
    Číslo !!! nového !!! účtu:  2701980426/2010
    Variabilní symbol: 4444_ _ _ _ _ _
    Vzkaz pro příjemce: jméno a příjmení žáka


    VS je shodný s VS pro školní jídelnu, pouze místo 9999 začíná na 4444, např. VS pro jídelnu 9999001234 = VS pro družinu 4444001234)

    Správná verze VS má 10 míst, tj. vč. dvou nul uprostřed. Platby na starý účet budou od 1. 9. 2021 automaticky vraceny.

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • podatelna@zsmukarov.cz (oficiální podání zjm. do správního řízení, pokud disponujete uznatelným el. podpisem nebo doplníte listinnou podobu do 5 dnů)
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • Mgr. Lukáš Kohoutek, lukas.kohoutek@zsmukarov.cz
   • Mgr. Jana Kárníková, jana.karnikova@zsmukarov.cz
   • Ing. Daniel Barták, daniel.bartak@zsmukarov.cz
   • Alena Kociánová, skola@zsmukarov.cz
   • 2701980426/2010
  • Přihlášení