• Erasmus +

    • Třída 4.B se vrátila před pár týdny ze Slovenska s mnoha zážitky a zkušenostmi z výuky robotiky a literatury. Cesta vlakem do Kvačan z Prahy trvala 7 hodin, ale uběhla rychle . Po ubytování v malé útulné „drevenici“ už následovala jen večeře ve školní jídelně, která se nachází pouhých pět minut chůze od ubytování.

     V pondělí byly děti i s doprovodem, který tvořila paní učitelka M.Ed. Soňa Kohnová a paní Hanušová přivítáni paní ředitelkou Mgr. Máriou Rypákovou a kolektivem. Po přivítání následovala výuka, které se účastnil také pan zástupce Ing. Daniel Barták za účelem „stínování“, což v praxi znamená sledování metodiky výuky ICT za účelem aplikace vhodných postupů do výuky v naší škole. Třída byla rozdělena na dvě části, které se během každodenní výuky střídaly v činnostech.

     Po celý týden děti chodily do školy, kde pro ně připravily paní učitelky výuku robotiky a literatury. Robotiku a programování vyučovala paní učitelka Mgr. Karina Ambružová a seznámila postupně děti s tím, jak složit jednoduchého robota z LEGO BOOST a jak s ním komunikovat. V dalších dnech se děti naučily, jak využít senzorů k zadávání různých příkazů. Vyzkoušeli jsme si také, jak fungují Microbity, a jak je možné naprogramovat jednoduché příkazy na rozsvícení světel apod. Velkým zážitkem pro děti bylo seznámení s ozoboty, které díky paní ředitelce přivezli učitelé informatiky z nedaleké ZŠ Hrádek. Tito malí robůtci dokázali následovat cestičku a vykonávat příkazy, které jim děti pomocí barev připravily. Jako důkaz o získání nových schopností si na závěr děti ve dvojicích vymyslely vlastního robota, kterého sestavily a také ho naprogramovaly, aby vykonával jednoduchou činnost.

     V oblasti rozvíjení čtenářské gramotnosti se děti seznámily díky paní učitelce Mgr. Emílii Dobákové s legendární postavou slovenských dějin Jurajem Jánošíkem. Slovenské děti četly ve skupinkách s českými dětmi krátké úryvky ze života Jánošíka a děti si začaly tvořit malé česko-slovenské slovníčky. Poté i české děti zkoušely číst slovensky a vybraly si aktivitu, ve které předvedly jednu část ze života Jánošíka. Také si zahrály hru na pravdu a lež o životě Jánošíka a dozvěděly se něco o době, ve které žil. Děti byly nadšené, když je paní učitelka PaedDr. Jana Klepáčová naučila tanec Odzemek, který si na závěr pobytu zatancovali všichni s valaškami a tradičními košilemi. V tuto chvíli již děti bez problémů celou písničku slovensky také zpívaly. Na vědomosti o dějinách navázala návštěva Liptovského Mikuláše s komentovanou prohlídkou s názvem „Po stopách Jánošíka“. Děti navštívily mučírnu a napodobeninu soudní síně, ve které byl Jánošík odsouzený k smrti. Nejstrašidelnější byl asi hák, na kterém byl ubohý Jánošík pověšen za žebro. Jako pokračování čtenářské gramotnosti si děti odvezly ze Slovenska knihu slovenských pověstí pro děti a ručně vyrobený papír, na který budou ve škole kreslit podobu Jánošíka.

     Dojmu a práce bylo mnoho a velké díky patří Evropské Unii za to, že našim dětem umožnila rozšiřovat si vzdělání a mysl.