• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
    • Z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je v pátek 8. 10. 2021 omezen provoz školní jídelny. Vaří se pouze 1 jídlo – dalmatské čufty s rýží. Pokud si strávník objednal jinou variantu, přesto mu budou vydány čufty. Chcete-li oběd odhlásit, učiňte tak nejpozději do čtvrtka 7. 10. 2021.
    • ISIC karty
     • ISIC karty

      Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      jako v předchozích letech i letos Vám nabízíme možnost objednat pro své děti průkaz ISIC.

      Více informací naleznete v přiloženém PDF - ISIC_nasi_ZS_2021_Jak_na_to_Mukarov.pdf.

      Žádosti o vystavení průkazu budou v následujícím týdnu k dipozici v tištěné podobě (zašle nám přímo ISIC), pokud ale nechcete čekat a preferujete elektronickou varintu, můžete vyplnit zde - Zadost_ISIC_ZS_2021.pdf - a poslat rovnou i s průkazovou fotografií ve formátu JPG paní Kociánové na alena.kocianova@zsmukarov.cz.

    • Obnova činnosti žákovského parlamentu
     • Obnova činnosti žákovského parlamentu

      Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      po pauze vynucené pandemií covid-19 obnovujeme činnost žákovského parlamentu. Navázali jsme spolupráci s organizací CEDU, která poskytuje našim koordinátorkám - paní učitelce Kroupové a Sádecké - metodickou podporu a konzultace.

      V pátek 8. 10. 2021 tak před volbami do Parlamentu ČR proběhnou ráno v kmenových učebnách také volby do Žákovského parlamentu naší školy - kandidovat mohou žáci dané třídy, kteří se přihlásí do 6. 10. 2021 (informace obdrželi již v pondělí na třídnické hodině). Za každou třídu mohou být nejvýše 2 zástupci (v případě menšího počtu mohou být doplněni kandidáti z jiných tříd).

    • Tenisová škola
     • Tenisová škola

      Vážení rodiče, zákonní zástupci,


      rádi bychom Vás informovali o otevření tenisových kurzů pro děti přímo v areálu naší školy.

      Veškeré informace naleznete na stránkách www.tenismukarov.cz, kde najdete také jednoduchý způsob, jak přihlásit své děti do kurzů tenisu.

      Pokud máte zájem o tenisové lekce pro své děti, neváhejte s vyplněním dotazníku na uvedených stránkách, neboť počet míst je omezen a v případě naplnění kapacity o zařazení rozhoduje termín doručení dotazníku.

    • Svačiny od 11. 10. - objednávky do 6. 10.
     • Svačiny od 11. 10. - objednávky do 6. 10.

      Vážení rodiče, zákonní zástupci, kolegové,

      od 11. 10. 2021 spouštíme možnost pro žáky a zaměstnance školy odebrat svačinu přímo ve škole a mít zase o jednu domácí starost méně.

      Jak to bude fungovat?

      V systému strava.cz se nově objevila možnost objednat také svačinu. Termín objednávek pro říjen 2021 je stanoven do 6. 10. V dalším měsíci už se budou svačiny objednávat ve stejném termínu jako obědy, tj. 20. - 25. den předchozího měsíce. Pak již bude jen možnost svačinu odhlásit v obvyklé lhůtě do 14 h předchozího dne.

  • Partneři

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Přihlášení

  • Zvonění

   Neděle 17. 10. 2021
  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • podatelna@zsmukarov.cz (oficiální podání zjm. do správního řízení, pokud disponujete uznatelným el. podpisem nebo doplníte listinnou podobu do 5 dnů)
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
   • Mgr. Lukáš Kohoutek, lukas.kohoutek@zsmukarov.cz
   • Mgr. Jana Kárníková, jana.karnikova@zsmukarov.cz
   • Ing. Daniel Barták, daniel.bartak@zsmukarov.cz
   • Alena Kociánová, skola@zsmukarov.cz
  • Přihlášení