• Mgr. Kamila Volíková

  • vedoucí poradenského pracoviště, kariérový poradce, výchovný poradce
   Tel.: +420 721 263 381
   E-mail: kamila.volikova@zsmukarov.cz

   Kde mě najdete?

   • 1.patro, stará budova, konzultace po telefonické či emailové domluvě
     

   Kariérový poradce

    

   Co dělám?

   • Zabývám se profesní orientací žáků, pomáhá s výběrem školy, organizuji setkání se zástupci středních škol, eviduji přihlášky na SŠ a SOU, pomáhám s jejich vyplňováním
   • Jednám s rodiči – volba povolání
   • Vyhledávám a sleduji současně s třídním učitelem talentované žáky
   • Vyhodnocuji a sleduji výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště
   • Vedu administrativu své činnosti

    

   Výchovný poradce

   Co dělám?

   • Eviduji žáky se SVP, podílím se na vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky, kontroluji jejich plnění a vyhodnocuji je
   • Metodicky pomáhám ostatním pedagogům či rodičům
   • Spolupracuji se školskými poradenskými zařízeními
   • Sleduji žáky se slabým prospěchem či velkou absencí, dle potřeby navrhuji řešení
   • Jednám s rodiči – výukové a výchovné problémy žáků
   • Pomáhám řešit ve škole konfliktní situace a rizikové chování žáků
   • Vedu administrativu své činnosti

    

   Speciální pedagog

    

   Co dělám?

   • Vedu tým speciálních pedagogů při práci se žáky s poruchami učení
   • Organizuji výuku žáků s potřebou pedagogické intervence
   • Podílím se na vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky, kontroluji jejich plnění a vyhodnocuji je
   • Metodicky pomáhám ostatním pedagogům či rodičům
   • Spolupracuji se školskými poradenskými zařízeními
   • Vedu administrativu své činnosti