• Mgr. Zuzana Kadeřábková

   • Školní metodik prevence
    E-mailzuzana.kaderabkova@zsmukarov.cz

    Kde mě najdete?

    • konzultace telefonické či emailové po domluvě

     

    Co dělám?

    • Zajištuji tvorbu, realizaci a vyhodnocení MPP (minimální preventivní program)
    • Připravuji a organizuji pro žáky besedy, přednášky a další akce k prevenci sociálně patologických jevů (kouření, alkohol, šikana, záškoláctví, atd.)
    • Poskytuji poradenství a metodickou pomoc v oblasti prevence pedagogům i rodičům
    • Pomáhám při rozpoznání problému a hledání pomoci u dalších odborníků
    • Ve spolupráci s ostatními pedagogy odhaluji a sleduji projevy sociálně patologických jevů a navrhuje opatření pro jejich eliminaci
    • Jednám s rodiči při řešení problémů jejich dítěte, navrhuji opatření
    • Spolupracuji s ostatními ŠPZ a orgány státní správy
    • Sleduji ve škole třídní kolektivy, popř. řeším klima třídy a další problémy ve vztazích mezi žáky
    • Vedu administrativu své činnosti